Hütermann Eastern Europe Division a.s. je velmi dynamická flexibilní společnost s přímou orientací na maximální úspěch a progresivní expanzi. Byla založena s použitím kapitálu německých investorů jako jejich snaha o proniknutí na východní trh. Jejich přesvědčení, že orientace na východní trh povede k velkému úspěchu, bylo naprosto správné.

Prvním krokem bylo získání velmi silné pozice na Českém trhu zejména v následujících oblastech: infrapasivní spínače, domovní zvonky, termostaty, svítidla s infraspínači, halogenové žárovky. Po velice rychlém úspěchu v získání majority v těchto oblastech se sortiment Hütermann začal rozšiřovat a stále více druhů zboží bylo naší společností vyráběno a distribuováno. 

Nedlouho poté se management společnosti rozhodl pokračovat na Slovensku, kde v současnosti posilujeme své pozice. Kromě toho aktuálně začínáme pronikat do dalších zemí východní Evropy.

Každý z našich zaměstnanců má své vlastní precisně definované úkoly v celém komplexním procesu obchodování společnosti Hütermann Eastern Europe Division a.s., což zajišťuje velmi efektivní způsob celého procesu komunikace s našimi zákazníky. Největší důraz klademe na spokojenost našich obchodních partnerů s našimi cenami a službami.

Díky tomuto přístupu prostě dosahujeme cílů, které byly vytyčeny.

Zpět