V současné době připravujeme projekty, které budou umístěny na některých našich doménách. Půjde především o domény:

www.videotelefony.cz
www.infraspinace.cz
www.pir.cz

Přestože je naší snahou na uvedených doménách zprovoznit co nejkvalitnější projekty, jsme toho názoru, že osvěta a nabídka prodeje konečným spotřebitelům, které se na takto obecných doménových místech očekávají, nejsou primárně úkolem nás výrobců, ale spíše společností zaměřených hlavně na osvětu, internetovou reklamu a internetový prodej konečným spotřebitelům. Z tohoto důvodu nabízíme doménový prostor buď ke sdílenému, případně i výhradnímu, pronájmu nebo i k prodeji (nikoliv ovšem kupci, který by nakupoval se spekulativním záměrem, ale pouze tomu, kdo by plánoval uskutečnit kvalitní projekt jehož součástí by byla také široká informační osvěta).

V případě zájmu nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu.